Regulamin

Właścicielem i podmiotem prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.diabetyk24.pl jest Diabetyk24 Sp. z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365882, nr NIP 7010259045, nr REGON 142611096, kapitał zakładowy 843 650 zł, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiosny Ludów 71.

Przyjęcie i realizacja zamówienia

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznie oraz za pomocą poczty email. Wykaz towarów dostępnych w sklepie jest umieszczony na stronie www.diabetyk24.pl.
 2. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.diabetyk24.pl jest jednocześnie akceptacją zasad sprzedaży wynikających z regulaminu oraz zobowiązuje obie strony transakcji do ich przestrzegania.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją obowiązku zapłaty.
 5. Wszystkie produkty i towary dostępne w sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad prawnych i fizycznych.
 6. Składając zamówienie klient dokonuje wyboru zamawianych towarów, sposobu dostawy, adresu dostawy oraz adresu jaki ma zostać umieszczony na dokumencie sprzedaży, a także formy płatności za dane zamówienie.
 7. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje za pomocą poczty email informację potwierdzenie złożonego zamówienia.
 8. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji jeśli w formularzu zamówienia będą znajdowały się niepełne lub niekompletne dane. Zamówienie takie będą również anulowane w momencie stwierdzenia uchybień, o których jest mowa w poprzednim zdaniu.
 9. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy. W momencie kiedy towar nie jest dostępny klient otrzymuje informację zwrotną o stanie realizacji zamówienia i na jej podstawie podejmuje decyzję o sposobie realizacji, jak również klient ma prawo całkowicie zrezygnować z zamówienia.
 10. W przypadku rezygnacji przez klienta z realizacji zamówienia, które jest spowodowane brakiem towaru lub części towaru z zamówienia Klient, który dokonał przedpłaty lub płatności kartą otrzyma zwrot należności za dane zamówienie w ciągu 7 dni od daty anulowania zamówienia.
 11. Ilość towaru przeznaczonego do promocji lub wyprzedaży jest ograniczona, więc realizacja zamówień następuje według kolejności wpłynięcia zamówienia. O braku możliwości realizacji zamówienia po wyczerpaniu zapasu magazynowego klient zostanie powiadomiony za pomocą poczty email lub telefonicznie przez pracownika sklepu www.diabetyk24.pl.
 12. Do każdego zamówienia złożonego w sklepie internetowym jest wystawiana faktura VAT lub paragon. Akceptując regulamin, klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.
 13. Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy, w formie mailowej.

Możliwość dokonania zmiany w zamówieniu

 1. Zmiany w zamówieniu klient może dokonać do momentu jego realizacji, czyli do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Po tym momencie jakiekolwiek zmiany w zamówieniu nie będą możliwe do wprowadzenia, pozostaje jedynie możliwość anulowania całości zamówienia i złożenia go ponownie z poprawnymi danymi.
 2. Wprowadzenie powyższych zmian jest możliwe po uprzednim kontakcie za pomocą poczty email sklep@diabetyk24.pl. Zmiany będą wprowadzane jedynie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.

Formy płatności

Składając zamówienie Klient może wybrać dokonać wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.
Akceptujemy następujące formy płatności:

 • płatność za pobraniem (gotówką przy odbiorze towaru dla zamówień, których wartość brutto nie przekroczyła 10 000 PLN;
 • płatność kartą kredytową przez Internet - zamówienia opłacone kartą kredytową są realizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta (W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego);
 • płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych – zamówienie opłacone w ten sposób jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta;
 • płatność przelewem na rachunek bankowy (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
   

Dane do przelewu:

Sklep Internetowy Diabetyk24.pl
ul. Wiosny Ludów 71
02-495 Warszawa
Idea Bank S.A.
89 1950 0001 2006 0037 5541 0003
tytułem: [numer zamówienia]

Podane na stronie sklepu internetowego ceny są wiążące w momencie składania zamówienia.

Reklamacje

 1. Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie są nowe, pochodzą z legalnego źródła.
 2. Wszystkie produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Jeżeli klient po zakupie towaru znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z możliwości złożenia reklamacji lub skorzystać z uprawnień gwarancyjnych.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni i w tym terminie po uznaniu reklamacji następuje wymiana towaru lub zwrot płatności na rachunek bankowy Klienta. W przypadku uznania reklamacji zostaną również zwrócone Klientowi koszty zwrotu towaru w wysokości nie wyższej niż koszty poniesione przez Klienta. W przypadku uznanej reklamacji Sprzedawca ponosi koszty ponownego nadania towaru do Klienta.
 5. Reklamacje należy składać pisemnie na adres

  Sklep Internetowy Diabetyk24.pl
  ul. Wiosny Ludów 71
  02-495 Warszawa 
  lub mailowo na adres:
  sklep@diabetyk24.pl

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem wyżej wskazanego terminu.

Wzór odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Diabetyk24 Sp. z o.o.
sklep diabetyk24.pl
ul. Wiosny Ludów 71
02-495 Warszawa
sklep@diabetyk24.pl

Ja ...............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ...........................................................................................................,
numer zamówienia............................................................................................
Data zawarcia umowy to.................................................,
data odbioru ..........................................................................................
Imię i nazwisko.................................................................... Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

 1. W efekcie odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a strony zwracają sobie spełnione świadczenia.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania rzeczy. Wysokość kosztów zależy od taryfy operatora pocztowego.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
 1. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 2. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Zwrot uiszczonych płatności nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, Jednakże jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot następuje w takiej samej formie w jakiej nastąpiła płatność.

Opcje wysyłki:

Opcje wysyłki sklep diabetyk24.pl

Koszty dostawy:

Kurier DPD lub DHL:

płatność za pobraniem:

 • przesyłka kurierska DPD lub DHL wartość zamówienia do 300 zł - 14,40 zł
 • przesyłka kurierska DPD lub DHL wartość zamówienia od 300 zł - przesyłka gratis !
   

przedpłata: płatność kartą kredytową przez Internet, płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych, oraz płatność przelewem bankowym:

 • przesyłka kurierska DPD lub DHL wartość zamówienia do 300 zł - 12.40 zł
 • przesyłka kurierska DPD lub DHL wartość zamówienia od 300 zł - przesyłka gratis !
   

Paczkomaty InPost:

 • zamówienia do 150zł - płatność kartą kredytową przez Internet, płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych, oraz płatność przelewem przelewem bankowym - 9.90 zł
 • zamówienia powyżej 150zł - płatność kartą kredytową przez Internet, płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych, oraz płatność przelewem przelewem bankowym - przesyłka gratis !
   

Paczka w Ruchu:

 • zamówienia do 300zł - płatność kartą kredytową przez Internet, płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych oraz płatność przelewem przelewem bankowym - 3,99zł
 • zamówienia powyżej 99zł - płatność kartą kredytową przez Internet, płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych oraz płatność przelewem przelewem bankowym - przesyłka gratis !
   
Formy płatności:
 
płatność za pobraniem (gotówką przy odbiorze towaru dla zamówień, których wartość brutto nie przekroczyła 10 000 PLN; opcja dostępna dla zamówień realizowanych za pomocą kuriera DPD lub DHL).
płatność kartą kredytową przez Internet (Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Elektronic, Maestro) - zamówienia opłacone kartą kredytową są realizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta (W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego).;
płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych oraz Blik – zamówienie opłacone w ten sposób zostanie zrealizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta;
płatność przelewem na rachunek bankowy (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
 

Dane do przelewu:

Sklep Internetowy Diabetyk24.pl
ul. Wiosny Ludów 71
02-495 Warszawa

Idea Bank S.A.
89 1950 0001 2006 0037 5541 0003
tytułem: [numer zamówienia]

Czas realizacji zamówienia to czas jaki potrzebujemy na skompletowanie oraz przygotowanie towaru do wysyłki.

Czas realizacji zamówienia dotyczy tylko dni roboczych od poniedziałku do piątku.

 1. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranej formy płatności.
w przypadku zamówień realizowanych za pobraniem to maksymalnie 48 godzin roboczych;
 
zamówienia z formą płatności karta kredytowa oraz przelew internetowy – po uzyskaniu przez płatność potwierdzonej autoryzacji od  operatora, czyli BlueMedia - wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin;
 
zamówienia z formą płatności przelew - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie - wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin.
 
 1. Czas dostarczenia przesyłki jest również zależny od wyboru formy dostarczenia towaru:
   

przesyłki kurierskie DPD lub DHL – 1 dzień roboczy.
Dostawy towaru poprzez firmę DPD lub DHL są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku istnieje możliwość wybrania przesyłki na sobotę za dodatkową opłatą (opcja dostępna tylko do piątku do godziny 12 po tym terminie nie gwarantujemy dostawy na sobotę);

przesyłki wysłane za pomocą paczkomatów InPost - do 2 dni roboczych;

przesyłki wysłane za pomocą Paczki w Ruchu - najpóźniej w 3 dniu roboczym po dniu nadania paczki

odbiór osobisty - w momencie potwierdzenia przez sklep do odbioru natychmiast

 • Warszawa ul. Wiosny Ludów 71 w godzinach od 8:30 do 17:00 od poniedziałku do piątku
 • Warszawa ul. Wolska 50A pawilon 2C w godzinach od 10:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku
 • Warszawa Szpital Pediatryczny ul. Żwirki i Wigury 63a (pierwsze piętro) w godzinach 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku
 • Warszawa Instytut Diabetologii ul. Żegańska 46A (drugie piętro) w godzinach 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku
 • Kraków ul. Kopernika 22 lokal 7 (w oficynie) w godzinach od 8:30 do 18:00 od poniedziałku do piątku
Czas dostawy przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostarczenia przesyłki.

Zarówno czas realizacji zamówienia, jak i czas dostawy, podajemy, licząc tylko dni robocze.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przy składaniu zamówienia przez klienta.


Dane osobowe

 1. Administratorem danych jest Diabetyk24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiosny Ludów 71. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia składania i realizacji zamówień w sklepie internetowym www.diabetyk24.pl oraz, po wyrażeniu właściwych zgód, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, uczestnictwa w programie lojalnościowym, w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu lub w celu wykonywania telefonicznych połączeń marketingowych dotyczących oferty i promocji sklepu www.diabetyk24.pl. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Rejestracja

 1. Klient może dokonać rejestracji swoich danych systemie sklepu www.diabetyk24.pl.
 2. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, ale posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W celu dokonania Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i podać następujące dane:
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy
 • dokładny adres;
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres e-mail,
 • również wybiera nazwę – login, pod którą chce występować w systemie sklepu oraz hasło dostępu do systemu.
   

Informacja o plikach cookies

Cookies (z ang. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach, z których Klient korzysta do przeglądania stron internetowych Sklepu.

Cookies umożliwiają:

 1. Dostosowanie i optymalizację strony Sklepu do potrzeb jego użytkowników,
 2. Tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
 3. Personalizacji przekazów marketingowych,
 4. Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu

Zgodnie z nowym prawem telekomunikacyjnym, które obowiązuje od 21 stycznia 2013 roku, każdy klient sklepu internetowego powinien być poinformowany o tym, że sklep wykorzystuje pliki cookies.

W naszym sklepie stosowane są dwa rodzaje plików cookies– „sesyjne” oraz „stałe”.
Pliki cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies „stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies określając warunki ich przechowywania oraz dostępu w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwościach i zmianie sposobu obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Zakup zestawów infuzyjnych z refundacją NFZ:

Oświadczam, że posiadam zgodnie ze złożonym zamówieniem ważne zlecenie na zestawy infuzyjne do pomp insulinowych lub na zbiorniki na insulinę do OPI lub na sensory CGM-RT lub na nadajniki CGM-RT, spełniające wszystkie wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby (Dz. U. Nr 276, poz. 2739) z późniejszymi zmianami oraz zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 11 lutego 2011 roku, dotyczącego zmiany kodów pomocniczych, które należy wpisywać na zleceniu na zaopatrzenia „Część A”, a w szczególności:

 1. Zlecenie zostało wpisane na obecnie obowiązującym formularzu
 2. Na zleceniu widnieje czytelna pieczątka nagłówkowa: ZOZ-u, NZOZ-u itp.
 3. Na zleceniu jest czytelna pieczątka i podpis lekarza
 4. Na zleceniu widnieje czytelna data wystawienia zlecenia. Zlecenie ważne jest do końca miesiąca, na który zostało wystawione.
  (W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami.)
 5. Na zleceniu widnieją prawidłowe kody środka pomocniczego:
  • P.091.00 – zestawy infuzyjne - pacjenci powyżej 26 roku życia
  • P.091.01 – zestawy infuzyjne - pacjenci do 26 roku życia
  • P.091.02 – zestawy infuzyjne dla kobiet w ciąży
  • P.134 Zbiornik na insulinę do OPI (osobistej pompy insulinowej)
  • P.135 Sensor/Elektroda do CGM(Continous Glucose Monitoring, system do ciągłego monitorowania poziomu glukozy)
  • P.136 Transmiter/Nadajnik do CGM
 6. Data wystawienia na Zleceniu A mieści się w terminie ważności Zlecenia B, czyli jakich miesięcy dotyczy zaopatrzenie.
 7. Zlecenie B ważne jest zawsze 1 rok, czyli umożliwia realizację 12 kolejnych zaopatrzeń (w przypadku zestawów infuzyjnych, zbiorników i sensorów). Jeśli np. pierwsze zlecenie zaopatrzenia dotyczy refundacji za listopad 2016 roku to ostatnie jakie przysługuje na daną kartę będzie za październik 2017 roku (nawet jeżeli pacjent otrzyma 3 miesięczny wniosek za październik-listopad-grudzień 2017 roku to zostanie zrealizowane zaopatrzenie tylko za miesiąc październik).

Postanowienia końcowe:

 1. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przedstawione informacje są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów.
 2. Wszelkie informacje na temat produktów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej np. z powodu różnych ustawień i jakości monitora używanego przez klienta.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje go do przestrzegania zasad w nim zawartych.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.